fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
zadanie z kondensatorów zusia: Kondensator płaski o powierzchni okładek S=5cm2 i odległości między okładkami d=7mm naładowano do napięcia U=100V i odłączono od źródła napięcia. Oblicz pojemność kondensatora i natężenie pola elektrycznego między okładkami kondensatora. Następnie do kondensatora wsunięto dielektryk o wartości εr=6. Oblicz wartości pojemności kondensatora, napięcia na kondensatorze i natężenia pola elektrycznego między okładkami kondensatora po wprowadzeniu dielektryka. Jaką pracę wykonano wsuwając dielektryk do kondensatora?
20 paź 15:06
: Czego tu nie rozumiesz po kolei podstawiaj do wzorów i przekształcaj
21 paź 15:24