fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Natężenie pola elektrycznego xxxtea: Oblicz natężenie pola elektrycznego i potencjał w środku kwadratu o boku l=7cm, w którego trzech wierzchołkach znajdują się kolejno umieszczone ładunki: Q1= −1C, Q2=6C, Q3=5C. Oblicz energię potencjalną tego układu ładunków
20 paź 14:56
21 paź 15:22