fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Mogę prosić o szybką pomoc? Fizyk do kwadratu: Kamień spada z platformy do akwarium napełnionego wodą, którego dno jest wysypane piaskiem. Wysokość platformy nad powierzchnią wody to 3m, natomiast głębokość wody w akwarium to 2m. Na jakiej głębokości kamień utknie w piasku, jeżeli w wodzie porusza się z przyspieszeniem o wartości 3m/s2, natomiast w piasku z opóźnieniem o wartościm/s2?
18 paź 17:53
fizyk doświadczalny: najlepiej zrób doświadczenie
19 paź 11:42
fizyk doświadczalny: 1. swobodne spadanie = ruch j.zm.przyspieszony vo = 0, a = g z wysokości h1 = 3 m
 gt12 
h1 =

, v = gt1 rozwiązując ten układ r−ń znajdziesz prędkość końcową, która jest
 2 
jednocześnie prędkością początkową dla ruchu kamienia w wodzie
 m 
2. spadanie w wodzie − ruch j.zm. przyspieszony vo = v , a = 3

, h2 = 2 m
 s2 
 at22 
h2 = vt2 +

, v2 = V + at2, wyznaczasz V2, które podstawisz do 3 fazy ruchu
 2 
3. ruch j.zm. opóźniony w piasku, vo = v2, vk = 0, opóźnienie a=? nieznane
 at32 
jak się dowiesz jakie jest to podstaw do wzoru na drogę h3 = v2t3

,
 2 
 v2 
t3=

i oblicz głębokość na jaką zaryje się kamień w piasku.
 a 
19 paź 13:20