fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Jaki powinien być czas opóźnienia zapłonu granatu wyrzuconego z prędkością V0 elOeRA: Jaki powinien być czas opóźnienia zapłonu granatu wyrzuconego z prędkością V0 pod kątem α do poziomu, aby wybuch nastąpił w połowie maksymalnej wysokości jaką może uzyskać granat jako całość. Gdyby wybuch miał nastąpić w max wysokości to nie ma problemu ofc. A w tym przypadku?
18 paź 17:47