fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Proszę o pomoc Debil: Winda ruszyła z 10 piętra na parter z przyspieszeniem 0,4 m/s2 . Po osiągnięciu szybkości 2m/s zaczęła poruszać się ruchem jednostajnym. Przed końcem ruchu zaczęła zwalniać z opóźnieniem równym 0,5 m/s2 Przyjmij, że wysokość jednego piętra to 3,5m. a. Narysuj wykres zależności położenia wysokości windy od czasu. b. Oblicz średnią szybkość windy w czasie ruchu.
18 paź 17:39
imbecyl: rysuneka)
 0,4t2 
0≤t≤t1 ruch przyspieszony h(t) = 35 −

 2 
t1≤t≤t2 ruch jednostajny h(t) = h1 − 2t
 0,5t2 
t2≤t≤t3 ruch jednostajnie opóźniony h(t)= h2 +

 2 
podstaw do wzorów i oblicz współrzędne
 h 
b) vśr =

 t3 
19 paź 11:11