fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
kinematyka amon: Cześć. Pomoże w rozwiązaniu? Jak to wgl zacząć? Cząsteczka wody jest dipolem, ponieważ wiązania H−O są silnie spolaryzowane, a jej moment dipolowy wynosi 6.15·10−30 Cm. Ile wynosi wartość momentu siły działającej na taką cząstkę, jeśli pole elektryczne o natężeniu 100 V/m jest przyłożone pod kątem 30 stopni względem osi symetrii cząsteczki?
17 paź 15:55
17 paź 22:21