fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
a o takie dsd: 1. ogniwo o oporze wewnętrznym 4 om i sile elektromotorycznej 12 V zamknięte jest oporem R=8 om. Jaka ilość ciepła wydziela się w obwodzie zewnętrznym w jednostce czasu?
16 paź 19:57
Leszek: R= 8 Ω r= 4 Ω SEM = 12 V
  SEM  
Natezenie pradu : I =

  r+ R 
Q= I2 R t = .......
17 paź 20:26