fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Iloczyn skalarny wektorów 187: Mamy dwa wektory a i b na płaszczyźnie a=(x1,y1) b=(x2,y2) ich iloczyn skalarny to |a||b|*cos(alfa) dlaczego w tym wzorze występuje akurat cosinus? ktoś wyprowadzi?
16 paź 09:53
Leszek: To jest definicja , tego sie nie wyprowadza ! !
16 paź 14:20