fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Działania na wektorach Barnes: Muszę odczytać wartości wektorów a i b
 ax  
zapis: wektor a= ay
 az 
nie wiem jak odczytać wartości w tej płaszczyźnie rysunek poglądowy: https://imgur.com/PV8S7aE Proszę o pomoc
15 paź 18:59
: a tw. Pitagorasa znasz
15 paź 20:34
Barnes: no znam a co ty tu chcesz liczyć z Pitagorasa ?
15 paź 21:35
DES: Wiesz co to jest wartość wektora? Chyba że byłeś nieprecyzyjny i chodzi ci o odczytanie współerzędnych
15 paź 21:40
16 paź 09:37
Barnes:
 ax  
z tego co rozumiem wektor a= ay = k{2 &3 & 4}
 az 
16 paź 16:57
Barnes:
2  
3
4 
16 paź 16:57
Barnes: tak to ma być czy nie ?
18 paź 17:46