fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
statystyka fizyka xeyanin: Trzy ładunki punktowe o wartościach równych odpowiednio Q1, Q2 i Q3 znajdują się w próżni bardzo daleko (można przyjąć, że nieskończenie daleko) od siebie. Jaką pracę należy wykonać, by ustawić je w wierzchołkach trójkąta równobocznego o boku a? Przenikalność elektryczna próżni jest równa 0.
15 paź 16:02
: i z czym problem
15 paź 20:32