fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
rachunek różniczkowo-całkowy aa: wyznacz pochodne następujących funkcji gdzie, A,ω,x0 są stałymi
 d 
v(t)=

(A*sin(ωt)),
 dt 
Proszę o pomoc, naprowadzenie...
 d 
v(t)=

(A*sin(ωt))=A*cos(ωt)*(ωt)'=A*cos(ωt)*[(ω)'*t+ω*(t)']
 dt 
13 paź 16:13
aa: czy to nie będzie A'sin(ωt)+A(sin(ωt))'=0+A(sin(ωt))'=A*cos(ωt) ?
13 paź 16:19
: emotka ale rozwiazanie znajdziesz w każdym podręczniku do fizyki dla kl. 2 LO
13 paź 21:39