fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Przenoszenie niepewności pomiarowej Michał: 1) Oszacuj niepewność wyznaczenia ( Rab = Ra + Rb ) na podstawie prawa przenoszenia niepewności pomiarowej.
 dy 
Znam wzór uc(y) =

u(x) oraz jego wersje dla wielu zmiennych, jednak nie wiem, jak w
 dx 
tym wypadku to zastosować, ze względu na fakt, że opór jest stały. Analogicznie prosiłbym o pomoc w wersji dla połączenia równoległego:
 1 1 1 
2) Oszacuj niepewność wyznaczenia (

=

+

) na podstawie prawa
 Rab Ra Rb 
przenoszenia niepewności pomiarowej.
12 paź 18:10
12 paź 19:29
Michał: Znam wzór ogólny oraz stosowałem go wcześniej do obliczenia grawitacji opartego na wzorze z dwoma zmiennymi. Nie wiem jednak jak to zadanie rozwiązać dla tego konkretnego przypadku ze względu na stałość oporu.
12 paź 20:09
: pochodna(stałej) = 0
13 paź 09:14