fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Przemiana energii w zjawiskach cieplnych onIona: Zad1 wykres przedstawia zależność temperatury od ilości ciepła dostarczonego bryłce lodu o masie 100 g i początkowej temperaturze 0°C. http://s2.ifotos.pl/mini/lodJPG_qeqsswe.jpg a) Obliczone na podstawie wykresu ciepło topnienia lodu wynosi około ? b) Obliczone na podstawie wykresu ciepło właściwe wody wynosi około ? Zad2 wykres przedstawia zależność temperatury od ilości ciepła dostarczonego bryłce ołowiu o masie 200 g i temperaturze 27°C. http://s5.ifotos.pl/mini/olowJPG_qeqsswa.jpg a) Obliczone na podstawie wykresu ciepło właściwe ołowiu wynosi około ? b) Obliczone na podstawie wykresu ciepło topnienia ołowiu wynosi około ?
11 paź 00:08
: 1. a) 35 kJ b) 4 kJ 2. podobnie ale z lupą
11 paź 08:06
onIona: odpowiedzi znam i to jest: 1. a) 333000 Jkg b) 4100 Jkg*K ciepło właściwe mogę sobie odczytać z tabelki w książce ale chodzi o to aby wskazać jak to policzyć, które parametry z wykresu odczytać
11 paź 09:21
: to sa złe odpowiedzi bo pochodza z tablic a nie wyliczono ich na podstawie zamieszczonych wykresów
11 paź 20:12
: ja podałem ci odpowiedzi na podstawie wykresu
11 paź 20:23