fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Oblicz Ok: Kondensator płaski składający się z dwóch kwadratowych płytek odległych o d naładowano ładunkiem Q. Wewnątrz kondensatora wytworzyło się pole elektryczne8 E. Siła działającą na każdą z nich wynosi...
9 paź 19:05
10 paź 09:22