fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Busola stycznych - dwa pytania. aaaa: Podaj różnicę pomiędzy polami wytwarzanymi przez cewkę, w której N zwojów jest ułożonych blisko siebie (zaniedbujemy długość cewki) oraz nieskończenie długi solenoid, w którym na jednostkę jego długości przypada n zwojów. Wyjaśnij, dlaczego przed uruchomieniem ćwiczenia igła magnetyczna busoli winna znajdować się w płaszczyźnie wyznaczonej przez zwoje cewki a nie prostopadle do niej
8 paź 20:17
Pjoter: znajdz dwa wektory na plaszczyźnie, wektor a i wek. b, wiedząc ze wek. a * wek. b =27 (iloczyn skalarny) wek. a + wek. b =2(wek.a −wek. b) wek. bx = 5
8 paź 21:38
Pjoter: przeprasz, nie tu
8 paź 21:40