fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Oblicz Aga: Na jaką wysokość wzniesie się ciało rzucone pionowo do góry z pędkością v=12m/s Proszę o pomoc
8 paź 15:25
: h ≈ 7,35 m
8 paź 18:35