fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Oblicz zmianę energii wewnętrznej lua: Odparowano 350g wody w jej normalnej tem wrzenia. Oblicz zmianę energii wewnętrznej podczas tego procesu wiedząc, że ciepło parowanie wody w tem wrzenia wynosi 2,255 kJ/g, a objętość właściwa pary wodnej wynosi w tej tem 1,578 m3/kg. Objętość cieczy mozna zaniedbać. Policzyłam że: Q=789,25 kJ v=0,5523 m3 ze wzoru pV=nRT: p=109145 Pa W=−pV = −60,28 kJ Podstawiając do równania: U=Q+W U=728,97 kJ Prawidłowa odp to 773,3 kJ, nie wiem gdzie popełniam błąd.
8 paź 13:03
: a skad wzięło się v = 0,5523 m3
8 paź 13:49
lua: pomnożyłam objętość właściwą przez masę wody
8 paź 15:39
: a cóż to jest objętość właściwa ?
8 paź 18:31
lua: objętość właściwa to objętość przez masę substancji
8 paź 22:37
Herlok Szolms: no to masz błędy zaokrągleń drogi Watsonie emotka albo przyjęto po prostu wartość cisnienia normalnego
9 paź 10:55