fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
fizykochemia Tadeusz: Dwa naczynia o objętości 1 dm3 i 4 dm3 połączono kranem, napełniono odpowiednio azotem pod ciśnieniem 1,6 ∙ 105 Pa i tlenem pod ciśnieniem 0,6 ∙ 105 Pa. Po otwarciu kranu gazy wymieszały się. Zakładając doskonałość gazów oraz pomijając objętość przewodu, obliczyć: a) ciśnienie całkowite, b) ciśnienie cząstkowe każdego gazu, c) ułamek molowy każdego gazu nie wiem jak to zrobić
7 paź 22:25
: skorzystaj z prawa Daltona
8 paź 09:04