fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Proszę o pomoc w ropzwiązaniu tego dziwnego zadania BB: proszę o pomoc przy zadaniu Elektron w atomie wodoru porusza sie w stanie podstawowym po orbicie o promieniu r1 = 1011 m z prędkością ok 2500 km/s. Ile wynosi okres obiegu i prędkość kontowa elektronu w stanie trzecim jeżeli prawdziwe są zależności : rn = n2 razy r1 Vn = v1n n∊N, n = 1,2,3... [max do plus 4]
7 paź 21:03
Leszek: r3 = 9*r1 v3 = v1/3 T3 = 2π r3/v3 = 54 π r1/v1 = ....... ω3 = 2π/T3 = ......
7 paź 21:30