fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
elektryczność i magnetyzm czakalaka: Cześć, mam pytanie odnośnie tego zadania: Dwie nieruchome małe kulki przewodzące naładowano jednoimiennie, przy czym suma ich ładunków wynosi Q. Jak należy rozłożyć ten ładunek pomiędzy kulki, aby siła elektrostatycznego odpychania pomiędzy nimi była maksymalna? Ładunki kulek można wyrazić w postaci q1=pQ i p2=(1−p)Q, gdzie 0≤p≤1. Naszkicuj wykres zależności siły oddziaływania ładunków od p. Mógłby ktoś wyjaśnić co zrobić?
7 paź 16:52
Leszek:
 pQ*(1−p)Q 
F= k *

, otrzymujesz funkcje kwadratowa wzgledem zmiennej p ,
 r2 
Wyznacz maksimum tej funkcji ( jej wierzcholek − paraboli) Dla latwosci mozesz zastapic p =x Odp. q1 = q2 = Q/2
7 paź 17:09
czakalaka: Czyli:
 pQ(1−p)Q 
F=k*

 r2 
f'(p) = (pQ2−p2Q2)' = (Q2(1−p)p)' f'(p) = −Q2(2p−1) −Q2(2p−1) = 0 −Q2p + Q2 = 0 Jak tu wyszło q=Q/2?
7 paź 17:25
Leszek: p − zmienna ! wiec ......p = 1/2 , czyli q1 = Q/2 oraz q2 = (1−p)Q= Q/2
7 paź 21:44