fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Jak zmieni się opór przewodnika jeżeli michu: Jak zmieni się opór przewodnika jeżeli : b)rozciągniemy przewodnik tak , że jego długość wzrośnie o 20 % ( m=const). wiem, że R=ρ*l/S ale nwm czy rozciągając drut nie zmienia się jego pole przekroju, a jeżeli tak to w jaki sposób
7 paź 15:30
Leszek: Nie zmieni sie objetosc , V= S*l ⇔ S2 *1,2 l = S * l ⇒ S2 = ...... Podstaw do wzoru : R = ρ l/S
7 paź 17:01