fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Niepewność pomiaru Michał: Jak stwierdzić, że dwie wielkości A i B obarczone niepewności u(A) oraz u(B) są sobie równe w granicach błędu?
6 paź 18:40
: A±u(A)≈B±u(B)
7 paź 09:36
Michał: Wielkie dzięki emotka
8 paź 18:34