fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Gazy o rany julek: Gaz pobrał 2,4kJ ciepła,rozprężył się,a jego energia wewnetrzna wzrosła o 400J. Czy był to gaz szlachetny?(zidentyfikuj)
4 paź 17:23
Wiem: Po prostu widzisz: ΔU=?=Q1−*Q2=400 Q1+Q2=2400 ___________________ Q1=1400,Q2=1000 _________________
Q1 

=1,4=ϰ
Q2 
Zatem chodzi o gaz z dwoma atomami w cząsteczce,a więc nie szlachetny *Q2=p(V1−V2)<0−gaz się rozprężał!
4 paź 17:37
o rany julek: Gaz rozprężał się oczywiście izobarycznie! Nalezało by dodać w zadaniu
4 paź 19:02
ss: Brawo! poprawnie przepisałes rozwiązanie zadania
4 paź 19:52