fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Jak wyznaczyć s skoro wzór to v=t/s? Janus357: Zawodnik kopnął piłkę o masie m=0.5kg z siłą 200N w czasie t=0.1s. Jaką prędkość ma piłka
29 wrz 18:46
Janus357: V=s/t*
29 wrz 18:47
Leszek: Skorzystaj z ll zasady dynamiki Newtona :
 Δp  mv  F t  
F=

=

⇒ v =

= ....
 Δt t m 
29 wrz 21:51