fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Pomocy! Zadania termodynamika peppermint: ad 1. 1,5 mola gazu doskonałego przeprowadzono ze stanu o ciśnieniu 7*106 Pa, objętości 6*103 m3 i temperaturze 300 K do stanu o temperaturze 600 K podczas przemiany izochorycznej, a następnie zwiększono jego objętość dwa razy w przemianie izobarycznej. Wyznacz końcowe ciśnienie i objętość gazu oraz ciepło pobrane przez gaz podczas tego procesu. Jak i o ile zmienia się energia wewnętrzna gazu? zad 2. Ile benzyny zużyje silnik spalinowy w ciągu 7 godzin na wytworzenie mocy 120 W, jeżeli jego sprawność wynosi 0,1. Ciepło spalania benzyny wynosi 4,6*105 J/kg/ Z góry bardzo dziękuję za pomoc! emotka emotka
29 wrz 15:20