fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Termodynamika 3 zadania peppermint: zad 1. 1,5 mola gazu doskonałego przeprowadzono ze stanu o ciśnieniu 7*106 Pa, objętości 6*103 m3 i temperaturze 300 K do stanu o temperaturze 600 K podczas przemiany izochorycznej, a następnie zwiększono jego objętość dwa razy w przemianie izobarycznej. Wyznacz końcowe ciśnienie i objętość gazu oraz ciepło pobrane przez gaz podczas tego procesu. Jak i o ile zmienia się energia wewnętrzna gazu? zad 2. Ile benzyny zużyje silnik spalinowy w ciągu 7 godzin na wytworzenie mocy 120 W, jeżeli jego sprawność wynosi 0,1. Ciepło spalania benzyny wynosi 4,6*105 J/kg/ zad 3. Grzejnik silnika Carnota ma temperaturę 105 stopni C, a jego chłodnica 30 stopni C. Ile wynosi sprawność tego silnika i praca wykonana przez silnik podczas jednego cyklu, jeśli pobiera w tym czasie w postaci ciepła z grzejnika 500 J energii? Z góry bardzo dziękuję za pomoc! emotka emotka
29 wrz 15:16
: 1. p = 2p1 = 1,4*107 Pa, V = 2V1 = 0,012 m3 = 12 l 2. m ≈ 65,7 kg 3. η ≈ 20 % W =100 J emotka
29 wrz 18:14
peppermint: Mogę prosić o podanie wzorów jakich użyłaś/użyłeś w zad 2? Cały czas mi źle mi wychodzi
30 wrz 11:20
Leszek:
  energia uzyteczna 
Sparwosc: η =

 energia calkowita 
  P t   120 W * 7*3600 s 
η =

⇔ 0,1 =

⇒m = ........
  m cs  m * 4,6*105 J/kg  
30 wrz 14:33