fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Dwa zdania abc z pola elektrycznego Kiwi: W pewnej odległości od siebue zmajdują się dwa ładubki Q=5 i q=−1 jaki ładunek (dodatni czy ujemny) i gdzie należy umieścić, aby układ pozostał w rówmowadze Q jest po lewej stronie q A dodatni miedzy ładunkami B ujemny między ładunkami C dodatni na prawo od ładunku q D ujemny na prawo od ładunku q E dodatni na lewo od ładunku Q 2. Jaka musi być wartosć nateżenia pionowego pola elektrycznego, aby jego działanie nakropelkę oleju o masie 3.2*10−12 g i ładunku 1.6*10−19 C zrównoważyło ciężar kropelki?
27 wrz 11:06
:
 N 
E = 2*105

 C 
27 wrz 22:47
Kiwi: A mógłbyś/mogłabyś opisać, jak to obliczyłeś/łaś?
28 wrz 18:22