fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Takie szybciutkie zadania dsd: 1.Metalowy sześcian o boku a zanurzamy w głębokim naczyniu z olejem w ten sposób, że jedna ze ścian sześcianu jest cały czas równoległa do powierzchni Ziemi. Narysuj wykres ktory podaje zależność siły wyporu w funkcji głębokości zanurzenia (h) dolnej podstawy. 2.Bryła sztywna obraca się wokół stałej osi obrotu ruchem jednostajnym. Wszystkie punkty tej bryły mają: A.jednakowe prędkości kątowe B.jednakowe częstotliwości obrotu C.jednakowe okresy obrotu D.jednakowe prędkości liniowe Zadanie 2 może mieć kilka poprawnych odpowiedzi.
26 wrz 10:34
: a Ty jak myślisz która jest poprawna ?
26 wrz 21:32
mk: 51515
23 paź 21:46
: ABC
24 paź 06:07