fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
wielokrotny wybór dsa: Dwie cząstki posiadające ładunki mają jednakowe okresy obiegu w cyklotronie. Wynika z tego, że: A.wszystkie cząstki mają ten sam okres obiegu niezależnie od masy i ładunku B.stosunek masy do ładunku jest jednakowy C.ładunki cząstek są równe D.masy cząstek są równe Zadanie może mieć kilka poprawnych odpowiedzi . Z góry dziękuje.
24 wrz 20:38
: http://bfy.tw/K31v i włącz myślenie
25 wrz 10:01