fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Ustal niepewność, oblicz opór, uzupełnij tabelę i przeanalizuj wyniki Kamil: rysunekAby wyznaczyć opór R opornika, należy odczytać z woltomierza napięcie "U" na tym oporniku i z amperomierza natężenie "I" płynącego przez niego prądu, a następnie skorzystać z prawa ohma: R=U/I. Po zmontowaniu obwodu takiego jak na rysunku uczniowie ustawili zakres woltomierza na 0−25 V, a zakres amperomierza na 0−250mA. Skala każdego z mierników jest podzielona na 100 części. Podczas doświadczenia nie zmieniano parametrów obwodu. Po wykonaniu kilku odczytów ustalono, że średni spadek napięcia na oporniku wynosi U=7,75V, a średnie natężenie płynącego przez niego prądu I=142,5mA. a) Ustal niepewność pomiaru napięcia i natężenia prądu wynikającą ze wskazań mierników. b) oblicz opór i maksymalną niepewność pomiarową wyznaczanego oporu ze wzoru: ΔR= Rmax − Rmin2 = 12 * (U+ΔUI−ΔIU−ΔUI+ΔI) , a następnie zapisz wynik wraz z jego niepewnością. c) Inny zespół uczniów wykonał serię pomiarów dla tego samego opornika, w trakcie których ustalał różne wartości napięcia U i odczytywał dla nich natężenie I. Wyniki uczniowie zapisali w tabeli. pomiar 1 : U (V) 5,75 I(mA) 97,5 R=? 2: U= 6,25 I=105 3: U=6,75 I=115 4: U=7,25 I=130 5: U= 7,75 I=142,5 6: U=8,25 I=150 7: U=8,50 I= 162,5 8: U= 9,75 I= 182,5 Uzupełnij tabelę o wartości oporu uzyskane w poszczególnych pomiarach. Ustal Rmax i Rmin, a następnie oblicz maksymalną niepewność pomiarową. Oblicz średnią wartość oporu i zapisz wynik wraz z jego niepewnością. d) Przeanalizuj wyniki uzyskane przez oba zespoły i ustal czy są one porównywalne w granicach błędu.
20 wrz 17:41