fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Do skrzyni o masie m ...: 1.Do skrzyni o masie m=50kg przyłożono siłę F pod kątem alfa 30 stopni względem podłoża. Proszę policzyć jej wartość jeżeli wiadomo, że skrzynia porusza się z przyśpieszeniem a=4m/s2, a współczynnik tarcia wynosi f=0,2\ 2. Wahadło fizyczne w postaci cienkiego pręta o długości L=25m i masie m=25kg, zawieszono na prostopadłej do niego osi w 1/5 jego długośći. Proszę policzyć okres drgań wagadła l1/2mL2 − moment bezwładności pręta dla osi przechodzącej przez jego środek masy 3. Proszę sobie wyobrazić cylinder wewnątrz, którego bez poru może poruszać się walec o ciężarze Q=2,5N. Jeżeli jest on zamocowany za pomocą sprężyny do jednegoz końców cylindra wykonuje on drgania o częstotliwości f=0,5 Hz. Proszę policzyć stałą sprężystości sprężyny Jeśli chodzi o 1 to Fw=F−T, czyli F=Fw+T F=ma+mgfsin30? Nie jestem tego pewny.. ad2
 L 1 3L I 
Tutaj to d=


L=

no i mam wyliczyć okres drgań, czyli T=2π

, no
 2 5 10 mgd 
i tutaj powstaje dylemat, bo nie wiem co podstawić za to I.. ad 3 Chciałbym wiedzeć, czy dobrze zrobiłem to 3
 1 
f=

 T 
  
ω=

 T 
 m  k 
ω=2πf czyli T=2π

T=

⇒ω=

a to daje:
 k ω m 
 k 

=2πf /2
 m 
k 

=4π2f2
m 
k=4π2f2 *m no itd Gdzie Q=mg i z tego m=0,25 kg
19 wrz 20:57