fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
wykres zależności napięcia , SEM, opór wewnętrzny baterii one008: Zestaw doświadczalny składał się z badanej baterii, amperomierza, woltomierza, opornicy suwakowej i przewodów łączących. Wyniki pomiarów otrzymane przez uczniów zebrano w poniższej tabeli. I [A] / 0,4 / 0,8 / 1,2 / 1,6 / 2,0 / 2,4 / 2,8 / 3,2 / 3,6 / 4,0 U[V] / 4,1 / 3,8 / 3,4 / 3,1 / 2,7 / 2,2 / 2,0 / 1,6 / 1,1 / 0,8 Wiadomo ponadto, że uzyskane rezultaty doświadczenia są obarczone niepewnościami pomiarowymi, które wynosiły odpowiednio: |ΔI| = 0,2 A |ΔU| = 0,1 V oraz wpływ amperomierza i woltomierza na natężenie prądów w obwodzie jest znikomo mały. 1. Korzystając z przedstawionych w tabeli danych, narysuj wykres zależności napięcia między końcami opornika R od natężenia prądu płynącego przez ten opornik. Pamiętaj o oznaczeniu osi raz naniesieniu skali na każdą z nich. Zaznacz na wykresie prostokąty niepewności pomiarowych. 2. Na podstawie prostej "najlepszego dopasowania" (najdokładniej przedstawiającą w tym przypadku zależności napięcia od natężenia prądu) odczytaj SEM i oblicz opór wewnętrzny baterii. Bardzo proszę o pomoc w wykonaniu zadania
15 wrz 14:07