fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Dany obwód elektryczny. zealot_93: rysunekBardzo proszę o pomoc. Oto zadanie: Dany jest obwód elektryczny: Wyznaczyć transmitancję:
 U2(s) 
G(s)=

, oraz wyznaczyć równania różniczkowe.
 U1(s) 
11 wrz 18:46
lerajs:
 
 1 
R+

 sC 
 
U2=

U1
 
 1 
R+R+

 sC 
 
 
 1 
R+

 sC 
 sRC+1 
G=

=

 
 1 
R+R+

 sC 
 s2RC+1 
11 wrz 21:51
zealot_93: dzieki
12 wrz 17:33