fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
wzbudzanie się atomu ralph: Czy atom może wzbudzić się samoistnie, tak po prostu "sam z siebie"? Czy musi zostać do niego najpierw dostarczona dodatkowa energia?
8 wrz 18:23
: może nastąpić rozpad jądra a wtedy każde z dwu części będzie w stanie wzbudzonym
9 wrz 09:13