fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Tarcie Oshi: Ile ciepła wydzieliło się w wyniku tarcia klocka o masie 1 kg, na drodze równej 1m, przesuniętego po równi pochyłej tworzącej kat 45° z poziomem. Współczynnik tarcia jest równy 0.2?
1 wrz 20:04
Leszek: Ilosc ciepla = praca przeciw sile tarcia , Q= mgS*μ*cos α
2 wrz 18:30