fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Prędkość ciał po zderzeniu Oshi: 2 ciała o masie 1 kg każde i o prędkości 1m/s zderzyły się ze sobą tak, że w momencie zderzenia kierunki prędkości utworzyły kat 90°, po zderzeniu powstało jedno cialo. Z jaką prędkością się ono poruszało?
1 wrz 20:03
Leszek: Z zasady zachowania pedu , dodaje wektorowo pedy 2m*u = 2m*v ⇒ u = 2/2 *v
2 wrz 16:30