fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Znaleźć częstość drgań Oshi: Znaleźć częstość drgań ciężarka zawartego na wadze sprężynowej, jeżeli w stanie równowagi przesuwa ona wskaźnik wagi o l=2 cm od podziałki zerowej. Ile ciepła wydzieliło się w wyniku tarcia?
1 wrz 20:03
: ktoś tu nie zna wzorów albo jest leniwy
 1 k 
f =


  m 
dużo
3 wrz 14:47