fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Orbity eliptyczne PolandCanIntoSpace: Według I prawa Keplera, planety krążą eliptycznymi orbitami wokół słońca. Czemu tak właściwie się dzieje? Orbity nie mogą być okręgami?
30 sie 23:04
Neil Armstrong: mogą, przecież okrąg to też elipsa
31 sie 14:19
daras: Tory orbit będących okręgami włąściwie nie istnieją, gdyż musiały by być spełnione idealne warunki: ruch jednostajny, określona wartość prędkości, wektor styczny do okręgu itd. jest to możliwe tylko przy działaniu jednaj siły dośrodkowej, tymczasem na planety krążące wokół Słońca nie działa tylko jedna siła lecz wiele sił pochodzacych np. od innych planet, księżyców, które wokół nich krążą, przelatujących komet, dalszych gwiazd, galaktyk i całego Wszechświata.
1 wrz 10:29
daras: Tak samo też nie ma ruchu prostoliniowego w polu grawitacyjnym, ruchy odbywają się po krzywych Apoloniusza. Podstawowy warunek :ZZEnergii: jesli całkowita energia E = Ek + Ep < 0, to krzywa jest zamknięta (planeta krąży wokół gwiazdy po elipsie) a gdy E > 0 to otwarta (parabola, hiperbola).
1 wrz 10:33
PolandCanIntoSpace: Dzięki wielkie za odpowiedź
1 wrz 10:46