fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
indukcyjność Tomek: Prawo Faradaya − "zmienne w czasie pole magnetyczne wytwarza pole elektryczne". Jak połączyć to z prawem indukcji elektromagnetycznej mówiące, że "w obwodzie znajdującym się w zmiennym polu magnetycznym pojawia się siła elektromotoryczna indukcji"? Oba prawa wyraża się tym samym wzorem. Nie rozumiem jak połączono pole elektryczne z prądem indukowanym. Czy chodzi tutaj o twierdzenie, że w przewodniku znajdującym się w polu elektrycznym ruch elektronów (czyli także przepływ prądu) jest równoległy do linii pola?
28 sie 20:56
: pole indukowane=pole wytwarzane przez coś, przyczyną jest zmiana strumienia indukcji pola magnetycznego SEm indukcji czyli wytwarzanego pola elektrycznego to umowne pojęcie oznaczajace wartość różnicy potencjałów jaka sie wytwarza np. na końcach obwodu, który znalazł się w zmiennym polu magnetycznym
 Δ∅ ΔBS 
ESEM = −

= −

= ..
 Δt Δt 
29 sie 08:37
Tomek : Czyli przyczyną indukowania się prądu jest oddziaływanie przewodnika w polu elektrycznym?
29 sie 09:38
: nie
30 sie 11:28