fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Zasada zachowania momentu pędu i zasada zachowania energii 7alfa: Mam pytanie dotyczące zasady zachowania energii podczas zasady zachowania momentu pędu. Na przykład taki wirujący ''skurczony'' łyżwiarz rozkłada swoje ciało tak, że jego moment bezwładności rośnie 2 razy, lecz skutkiem zasady zachowania momentu pędu jego prędkość kątowa maleje 2 razy. Po prostych podstawieniach do wzoru można zauważyć, że energia ruchu obrotowego łyżwiarza zmalała. Tak więc, co się dzieje z utraconą energią?
21 sie 21:51
Lech Lechman: Zmiana energii rowna jest wykonanej pracy podczas zmiany momenty bezwladnosci w ruchu obrotowym !
22 sie 08:57
/: po prostu spala kalorie
22 sie 11:34
7alfa: Dziękuje za odpowiedzi, jednak załóżmy, że łyżwiarz raz zbliża do siebie swoje ręce i następnie rozkłada jak najdalej. Mięśnie muszą wykonać taką samą pracę w przypadku rozkładania rąk i ich składania z powrotem, ale to podczas zwiększania momentu bezwładności energia kinetyczna rośnie i odwrotnie podczas zmniejszania momentu bezwładności. Jak to jest z tą pracą zmiany momentu bezwładności?
22 sie 18:31
/: Całkowita energia jest zachowana, przy oddalaniu rąk od osi obrotu ich energia potencjalna liczona względem tej osi rośnie ale energia kinetyczna obrotowa maleje, natomiast przy przyciąganiu rąk bliżej osi energia potencjalna maleje a kinetyczna rośnie.
23 sie 11:34
7alfa: Czyli taki układ względem osi obrotu jest jakby polem zachowawczym?
24 sie 00:37
gość44: Albo weźmy na przykład satelitę na orbicie. Załóżmy, że w peryhelium promień orbity jest 2 razy mniejszy niż w aphelium. W związku z tym w peryhelium mamy 2 razy mniejsza energię potencjalną grawitacji ale za to kinetyczna jest 4 razy większa bo z zasady zachowania momentu pędu prędkość rośnie 2 razy, a w energi kinetycznej V mamy do kwadratu. Całkowite energie w obu tych przypadkach nie są równe, więc skąd się bierze "dopływ" czy to też "odpływ" energii?
24 sie 02:15