fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Zadanie maturalne proste kinematyka Kiciaw: 1.Podczas prób testowych kierowca samochodu, jadący po poziomym prostym torze z prędkością 50 kmh , rozpoczął hamowanie bez poślizgu ze stałym opóźnieniem i zatrzymał się po przebyciu 12 m. Czas reakcji kierowcy pomijamy, a ponadto przyjmujemy, że współczynnik tarcia statycznego opon o jezdnię jest większy od analogicznego współczynnika tarcia kinetycznego. Oblicz czas hamowania pojazdu. Tę część rozwiązałam, więc żeby było szybciej t=1.7s a=8s 2.W kolejnej próbie samochód, jadący z prędkością początkową 60 kmh , rozpoczął hamowanie z opóźnieniem takim samym jak poprzednio i po przejechaniu 12 m uderzył w przeszkodę. Oblicz, z jaką prędkością samochód uderzył w przeszkodę Moje pytanie. Wynik powinien wynosić ok. 9.2 m/s. Czy mogę je rozwiązać z tego wzoru vk=vp−at? Mam podany czas i obliczyłam przyspieszenie. Dlaczego mi nie wychodzi tym wzorem?
4 sie 01:50
Lech: A gdzie masz podany czas ? ?
4 sie 12:35
Kiciaw: Chwilę później udało się rozwiązać, założyłam, że czas będzie taki sam jak w pierwszym podpunkcie. Nie wzięłam pod uwagę innej prędkości
6 wrz 21:58