fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
pole Pevex: W narożach sześciokąta foremnego o boku a znajduje się 6 ładunków q jednakowych co do wartości bezwzględnej, róźnoimiennych parami wzdłuż boków. a) oblicz nateżenie pola w środku kwadratu b) oblicz potencjał w środku kwadratu c) oblicz energię potencjalną tego układu.
4 lip 11:18
: 0 0 Ep podstaw do wzoru
4 lip 23:48