fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
spadająca kulka Janek: Kulka o masie m spada pionowo z wysokości h i odbija się tracąc podczas odbicia 30% energii. Na jaką wysokość wzniesie się kulka? Oblicz zmianę pędu podczas odbicia
4 lip 11:16
: z czym masz konkretnie problem
4 lip 23:47