fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
zaleznosc czsu Piotr: Znajdzi zależność położenia od czasu x(t) cząstki punktowej o masie m znając zależność jej energi potencjalnej od położenia U(x)=ax2 gdzie a jest stałą? Pomocyemotka
2 lip 23:37
: F = grad U(x) ⇒ II zasada dyn. ⇒ ∫ ⇒ ∫ ⇒ x(t)
3 lip 09:12