fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
3 pytanka babe: Witam, mam problem z kilkoma pytaniami teoretycznymi, dość ciężko znaleźć jednoznaczną odpowiedź 1 − Niezmiennikiem transformacji Lorentza jest: a) czas propagacji fali elektromagnetycznej b) prędkość propagacji fali elektromagnetycznej c) energia fali elektromagnetycznej d) pęd fali elektromagnetycznej 2 − Promieniowanie cieplne Wszechświata związane jest z: a) małym wybuchem i wnioskami płynącymi z prawa Hubble'a b) średnim wybuchem c) dużym wybuchem d) koncepcją zapadania się pierwotnej materii Wszechświata 3 − Rozwiązanie równania Schrodingera polega na znalezieniu: a) postaci funkcji falowej i wartości pędu b) postaci funkcji falowej i wartości energii cząsteczki c) wartości pędu i wartości energii cząsteczki d) wartości pędu i promienia poszczególnych orbit elektronu
24 cze 10:29
24 cze 23:54