fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Wyznaczanie potencjalu i natęzenia pola el. Krzysztof Bądaruk: Zad. W końcach jednego boku kwadratu (o długości a) umieszczono ładunki −Q, zaś w środku tego boku ładunek 2Q. Wyznacz potencjał i natężenie pola elektrycznego w środku kwadratu.
23 cze 15:24
: nie takiego pojęcia " w końcach boku" tylko w wierzchołkach podstawy kwadratu
23 cze 15:45
: zastosuj zasadę superpozycji
23 cze 15:45