fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Droga hamowania auta Cynomonek: Samochód o masie m=1800kg hamuje od v1=72km/h do v2=0, w czasie t=5s. 1.Obliczyć przyspieszenie (a), a nastepnie z II zasady dynamiki− współczynnik tarcia poślizgowego f. 2. Korzystając z twierdzenia P−EK wyznaczyć drogę hamowania s.
22 cze 17:33
: i z czym masz problem
22 cze 18:21
wtf: nie rozumiem tego P−EK
22 cze 18:43