fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
W długim solenoidzie Daria: W długim solenoidzie (N, L, R<<L) płynie prąd J=Jsinwt. W jakie sposób nalezy wewnątrz solenoidu umieścić pojedyńczy zwój o promieniu R aby induowała się w nim max wartośc siły elektromotorycznej. Obl tą wartość
20 cze 17:28
: tak aby strumień był jak największy
20 cze 22:22
: a dalej z prawa Faradaya
20 cze 22:22