fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
https://brainly.pl/zadanie/15145850 Anonim: 4. W jakiej odległości od Ziemi znajduje się punkt, w którym wypadkowe natężenie pola grawitacyjnego Ziemi i Księżyca jest równe zeru? Stosunek mas Ziemi i Księżyca wynosi k = 81. Odległość Księżyca od Ziemi d= 384 000 km. 5. W jakiej odległości h od powierzchni Ziemi przyspieszenie ziemskie wynosi g = 1 m/s2? Promień Ziemi RZ= 6370 km, a przyspieszenie ziemskie na jej powierzchni gZ = 9.81 m/s2. 6. Pierwszy sztuczny satelita poruszał się po orbicie okołoziemskiej z prędkością v= 8 km/s, okres jego obiegu wynosił T= 86 min. Na jakiej wysokości krążył ten satelita? https://brainly.pl/zadanie/15145850
18 cze 22:15
: x = 0,9 d
19 cze 09:56
:
1 R 

=

, h ≈ 13 581 km
9,81 R+h 
19 cze 09:59
:
 2π(R+h) 
v =

, h = 200 km
 T 
www.ruszswoimmozgiem.com.pl
19 cze 10:01