fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
termodynamika ss: Pewna masa m azotu zajmuje objętość V1 = 3 dm3 w temperaturze T1 = 100 K. Obliczyć temperaturę T2 połowy tej masy azotu w objętości V2 = 6 dm3, pod tym samym ciśnieniem.
14 cze 21:50
:
 p 
1.

= constans
 T 
 m 
2. r−nie Clapeyrona dla

 2 
15 cze 09:06